Гість [Вхід] [Реєстрація]
  Українська Українська
Головна Галицька ЦБС Послуги Бібліотека Галич Віртуальні виставки Заходи Фотогалерея Клуби
Віртуальні виставки
Назад Назад
«Давній Галич на тлі історії»

Галич – це величне місто , історія якого знала злети і падіння, перемоги і поразки. Ареал Галича сягає далеко поза його географічні межі, від назви цього місця походить ймення цілого регіону – Галичини. «Золотий» період історії Галича  - XII-XIII ст. , коли місто було столицею Галицько-Волинського князівства,  коли тут правили Володимир Володаревич , Ярослав Осмомисл, Роман Мстиславич, Данило Романович. Тут плекався і полум’янів український дух, загартовувся у жорстоких битвах за галицьку землю, кувався волею мужніх і мудрих галицьких князів, овіювався у славах у переможних звитягах галицьких полків,  омивався слізьми і скріплювався молитвами тисяч галичан після кривавих побоїщ і під чужинецьким пануванням, оновлювався у словах галицьких літописів, євангелій, книг і пісень, зростав у яскравих висловах галицьких майстрів – соборах, церквах та інших митецьких шедеврах.

На історичну арену Галич виходить у 1141 році, коли князь Володимирко  Володаревич об’єднує декілька князівств  і засновує тут нову столицю. Особливої могутності Галич набуває за князювання  Ярослава Осмомисла  ( 1152-1187 рр.).  У 1199 році володимирко-волинський князь Роман Мстиславич  об’єднав галицькі і волинські землі в єдину             Галицько-Волинську державу.  Місто стає наймогутнішою твердиною  на південно-західних давньоруських землях.

За часів князювання Данила Галицького (1205-1264 рр.) в місті розвивалися ремесла і землеробства, зводилися чудові храми, княжі палаци і оборонні монастирі.  Галич веде жваве економічне і культурне спілкування з Києвом, Новгородом, Володимиро-Суздальськими землями. В часи правління нащадків Данила Галицького посилюється феодальна роздробленість князівства. І коли столицею Галицько-Волинського князівства стає Львів Галич поступово втрачає політичне значення.

Та пам’ять про славу Галича не вмерла. У другій половині  XIX  - упродовж ХХ сторіч долею княжого міста цікавилось чимало відомих археологів, краєзнавців, літераторів. Саме завдяки їхній праці постав перед нами княжий град.

 І сьогодні знову приходимо до тебе рідне місто. Приходимо, щоб оживити пам’ять про твою славу в нашій душі, набути ратних сил до праці зі звитяги у нелегкий час нового відродження  нашої Державності, приходимо як до нашої «Галицької Трої»  - джерела духовних скарбів і духовної пам’яті.  

Список літератури

Галицько-Волинський літопис [Текст]. – Л.: Червона калина, 1994. – 252 с. – ISBN – 5-7707-0698-8. – 1 грн.

Грабовецький В. Ілюстрована історія Прикарпаття [Текст]: у 3-х т. / В. Грабовецький. – 2-е допов. вид. – Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2002. –

Т.1. З найдавніших часів до І половини XVIIст. -  423 с. - ISBN –966-7363-89-9. – 17 грн. 73 к. 

Фіголь М.П. Історія Галича в пам’ятках мистецтва [Текст] / М.П. Фіголь, О.М. Фіголь. – Л.: Світ, 1999. – 185 с.: іл. – ISBN 5-7773-0420-6. – 2 грн. 80 к.

Коваль І.  Свята земля України: історико-архелогічний нарис церковно-релігійного життя Крилоської гори [Текст] / І. Коваль, Я. Жолоб,  Ю. Юсипчук. – Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2000. – 176 с.: іл. – ISBN 966-7365-27-1. – 9 грн. 65 к.

Галич і Галицька земля [Текст]: збірник наук. праць/ ред. кол.   П.П. Толочко [та ін.]. – К.:  - Галич: Нац. заповідник «Давній Галич», 1998. – 147 с. – 3 грн. 60 к.

Галич і Галицька земля в державотворчих процесах  України [Текст]: [матеріали міжнародної ювілейної наук. конференції] / Ред. кол. В. Кононенко [та ін.]. – Івано-Франківськ – Галич «Плай», 1998. – 350 с. – 18 грн.

Коваль І. Біблійна і церковна археологія [Текст]. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2007. – 244 с. : іл. – ISBN 966-8090-80-2. – 19 грн. 67 к.

Успенський собор Галича. Минуле і сучасність [Текст]: матеріали наук. – практичної конференції. Галич, 14 жовт. 2005/ ред. кол. О. Береговський         [та ін.]. – Галич: інформ.-видав. відділ Нац. заповідника «Давній Галич», 2005. – 156 с.: іл. – ISBN 966-8090-25-Х. – 8 грн.

Галицькі святині [Текст]: пам’ятки Крилоські гори / Авт. В. Дідух. – Галич: Нац. заповідник «Давній Галич», 2009. – 24 с.: іл. – ISBN 966-96318-2-3. – 20 грн.

Коваль І. Стародавній Галич: цивілізація відома і таємнича [Текст] /І. Коваль,                     М. Косило, І. Миронюк. – Івано-Франківськ: вид.-вець І.Я. Третяк, 2010. – 464 с.: іл. – 42  грн.

Галицькі скарби підземного архіву [Текст] : короткий енцикл. довідник Музею історії Галича. – Галич: Гавриленко Н.Я., 2012. – 72 с. – 15 грн.

Збереження та використання культурної спадщини України: проблеми та перспективи [Текст]: матеріали міжнародної ювілейної наук. конференції Галич ювілейної наук. Конференції Галич, 4-6 листоп. 2004./ ред. кол. О. Береговський [та ін.]. – Галич: Нац. заповідник  « Давній Галич» , 2004. – 235 с. – ISBN 966-8090-56-9. – 20 грн.

Галич [образотворчий матеріал]: [фотоальб.] / [авт. упоряд. В. Дідух]. – Галич: Нац. заповідник «Давній Галич» ; Л.: Манускрипт, 2005. – 160 с.: іл.  – ISBN 966-96318 – 2 – 3. – 95 грн. 

Драбчук І. Галич запрошує [Текст] / І. Драбчук, В. Дідух. – Галич: Нац. заповідник «Давній Галич» , 2007. – 50 с.: іл. – ISBN 966-95497-3-4. – 5 грн.

Галицько-Волинська держава: історія, постаті, культура [Текст]: бібліогр. покажч. / ОУНБ ім. І. Франка; [уклад. В. Дволітка. вступ. ст.   І. Драбчука, відп. за вип. Л. Бабій] . – Івано – Франківськ: Місто НВ, 2010. – 88 с. – ISBN 978-966-428-143-7. – 10 грн.  

Дата публікації: 24.06.2014   Кількість переглядів: 6328
 
Головна | Галицька ЦБС | Послуги | Бібліотека | Галич | Віртуальні виставки | Заходи | Фотогалерея | Клуби
© 2011 Галицька Центральна Районна Бібліотека
Розробка сайту ТРК РАІ